Tuesday, June 29, 2010

Barangan dan Aksesori Terpakai Motosikal Untuk di Beli

PENGUMUMAN

Kepada Para penunggang kapcai yang mempunyai barangan dan aksesori motosikal untuk dijual, silalah menghubungi saya di
0145004891.

Untuk menghantar gambar barangan anda, sila hantarkan melalui ermel di
mohd.alamin@yaho.com

Segala kerjasama pihak penunggang sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya gembira melakukan urusniaga dengan anda semua.
terima kasih.

Friday, June 25, 2010

Petronas AAM CuprixRider Sekalian, Jom meriahkan Petronas AAM Cuprix di Stadium Gong Badak pada 10hb Julai nanti.
saksikanlah aksi menarik para pelumba kita menempuh ujian di litar Gong Badak.

Thursday, June 24, 2010

Yamaha LC135 Rear Disk Brake Conversion Kits
Di Malaysia, LC135 adalah versi yang tidak mempunyai disk brake di belakangnya berbanding model yang sama yang di keluarkan di Thailand yang dikenali dengan nama X1R.
Justeru, Penunggang motosikal Yamaha LC135 di Malaysia Berlumba-lumba untuk memasang Sistem Disk Brake belakang ini pada motosikal mereka.
Bagi Pemasangan Sistem ini, anda digalakkan untuk menggunakan Racing Footrest kerana ianya dapat disesuaikan dengan conversion kits ini. jika footrest standard, anda terpaksa modi sedikit supaya ia dapat di pasang dengan sempurna.

saya mencadangkan anda memasang set rear disk brake keluaran Racing Boy. Kos yang dianggarkan lebih kurang RM400 - RM450 sekali siap dengan rim (amik dari YAMAHA 125Z).
sebarang pertanyaan yang tidak jelas, bolehlah menghantar emel kepada saya.
Jika workshop di tempat anda tiada menawarkan produk ini, usah gusar, hubungi saja saya.

Anda boleh lihat gambar Set PAda Catalogue RAcing Boy Part Pada Post Saya Bertajuk
"racing boy part for yamaha LC135".

Racing Boy Parts For Yamaha LC135..Grab It Now


Click To Enlarge

Racing Boy parts is one of the good parts manufacturer. Some of their parts are made in Malaysia and some in Thailand.
The sport rim inside the ads shown is actually from Yamaha 125Z that have rear disc brake system. You can have two choices to install rear brake system to your Yamaha 135LC. One is using this setup that is using the sport rims from Yamaha 125Z or, you can use the Yamaha X1R Thailand version. Whatever you choose is okay, because the rear brake system for 125Z and X1R is almost the same.


The stuff above may be order through me..for serious buyer and the price are negotiables.
thank you.

YY Pang Catalogue (exhaust)

4-Stroke Exhaust


2- stroke Exhaust


For serious buyer only, this is very qualitative product,
(Click Picture To Enlarge)

Wednesday, June 23, 2010

Pelbagai T-shirt from Zulkawa Motorsport {tgk 1st page}

Pelbagai T-shirt from Zulkawa Motorsport {tgk 1st page}

Persembahan Rancangan Perniagaan Bagi Yang Berminat Untuk Menjadi Usahawan, Sila Baca, Harap Membantu

Persembahan Rancangan Perniagaan

1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan
- Nama perniagaan/projek
- Nama syarikat
- Tarikh siap Rancangan Perniagaan

2. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan

3. Surat-surat iringan
Kandongan Rancangan Perniagaan
Bahagian 1 - Pengenalan
Bahagian pengenalan ini perlu memberi gambaran ringkas dan spesifik berkenaan aktiviti utama perniagaan dan maklumat-maklumat berkaitan.
Sebagai panduan, bahagian pengenalan ini perlu melebihi separuh muka suratdenagn maklumat-maklumat berikut.

i. Jenis perniagaan yang diceburi
ii. Nama dan lokasi/alamat perniagaan
iii. Tarikh perniagaan akan beroperasi
iv. Tren pasaran yang menjustifikasikan projek ini.

Bahagian 2 - Tujuan Rancangan Perniagan
Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik samaada Rancanag Perniagaan ini disediakan untuk:

i. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan.
ii. Merancang perlaksanaan projek
iii. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan
iv. Lain-lain

Bahagian 3 - Latarbelakang Perniagaan
Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:

i. Alamat
Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. Jiak tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.

ii. Bentuk perniagaan
Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Bentuk perniagaan Perseorangan boleh juga digunakan.

iii. Tarikh dan Nombor Pendaftaran.
Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran.

iv. Modal Permulaan
Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke perniagaan berkenaan. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.), perlu menyatakan Modal dibenarkan dan Modal Dobyar perniagaan.

v. Bank
Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permhonan pembiayaan pinjaman.

Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham
i. Nama penuh
ii. No. kad pengenalan
iii. Tarikh lahir
iv. Umur
v. Alamat Tetap
vi. No telefon
vii. Taraf perkahwinan
viii. Kelulusan akedamik
ix. Kursus yang pernah dihadiri
x. Kemahiran
xi. Pengalaman
xii. Pekerjaan sekarang
xiii. Perniagaan yang pernah diceburi.

Bahagian 5 - Rancangan Pentadbiran

i. Pengenalan Organisasi
a. Alamat penuh Perniagaan
b. Pelan lokasi kedudukan
ii. Carta Organisasi
iii. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja
iv. Spesifikasi Tugas
v. Imbuhan Balas jasa/ gaji
vi. Keperluan Pejabat
vii. Perbelanjaan Pentadburan
a. Perbelanjaan asset
b. Perbelanjaan bulanan
c. Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 6 - Rancangan Pemasaran

1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan
2. Sasaran Pasaran
Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan.
3. Saiz Pasaran
Langkah ini adalah untuk mereamal jualan pernaigaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.
4. Pesaing-pesaing utama
Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.
5. Kekuatan dan kelemahan pesaing
Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing.
6. Syer pasaran
Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.
7. Ramalan Jualan
Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.
8. Strategi Pemasaran
i. Strategi Barangan
Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej
Corak pembungkusan dan jenama berkaitan
ii. Strategi Promosi
Bentuk Promosi yang dicadangkan
iii. Strategi harga
Harga seunit yang dicadangkan.
iv. Strategi edaran
Corak pengedaran yang dicadangkan.
Kenderaan atau kaitangan pemasaran.

Bahagian 7- Rancangan Operasi

1. Carta aliran Proses
Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran barangan atau penyediaan perkhidmatan berkenaan.
Proses ini di ersembahkan dalam carta proses kerja.

2. Unit pengeluaran / jam operasi
Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.

3. Keperluan bahan
Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belain di buat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.

4. Tenga Kerja
Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Natakan status pekerja berkenaan.

5. Mesin dan peralatan
Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin.

6. Susunatur Ruang Operasi
Nyatkan factor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susunatur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik susun atur tersebut.

7. Lokasi
Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan samada sewaan atau belian.

8. Overhed operasi
Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

9. Perbelanjaan Operasi
Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

Bahagian 8 - Rancangan Kewangan

Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut:

1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek

2. Penyata-penyata kewangan:
i. Aliran wang tunai
ii. Penyata pendapatan
iii. Kunci kira-kira
iv. Jadual pembayaran hutang jangka panjang.

3. Kos pelaksanaan Projek
i. Pelaburan asset tetap
Termasuk semua asset yng dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatkan harga asset-aset ini. Termasuk juga kos ubahsuai.
ii. Modal Pusingan
Merangkumi perbelanjaan pentadbiran , pemsaran dan operasi
iii. Lain-lain perbelanjaan
Seperti deposit sewaan dan utility serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lessen dn sebagainya)

4. Sumber Pembiayaan Projek (SPP)
i. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk
tunai atau asset. Nyatakan nilai asset jika sumbangan adalah asset.
ii. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.
iii. Sewabeli merangkumi pembiayaan asset teap perniagaan. ( mesin operasi peralatan dan kenderaan)

5. Proforma penyata Aliran Wang Tunai
Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.

6. Proforma Penyata Pendapatan
Proforma penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan proforma penyata aliran wang tunai.

7. Proforma Kunci kira-kira
Penyata ini juga selaras dengan proforma penyata pendapatan.

8. Analisis Daya Maju Kewangan
Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah.
Diantara petunjuk-petunjuk dayamaju kewangan yang kerap digunakan ialah:
1. Nilai kini bersih
2. Kadar Pulangan dalaman
3. Nisbah faedah kos
4. Tempoh pulang modal

Nilai kini bersih
Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang di diskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju.

Kadar Pulangan Dalaman
Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup di bayar oleh pelabur.

Nisbah Faedah Kos
Ini merupakan petunjuk keberuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos.
Tempoh Pulang Modal
Merupakan tempoh bayar balik modal yang di biayai apda tahun permulaan projek.
Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .

Dokumen-dokumen sokongan
1. Surat sebutharga
2. Sijil kursus
3. Surat sokongan pihak tertentu
4. Surat dapat tender
5. Sijil pendaftaran syarikat
6. Salinan permit/lessen
7. Surat-surat kepujian
8. Bukti modal sendiri
9. Salinan Cagaran

Contoh Jadual jawatan dan bilagan pekerja.
Bil Jawatan Bil pekerja
1 Pengurus 1
2 Kerani kewangan 2
3 Pekerja Ladang 4
²

Contoh jadual Spesifikasi Tugas

Jawatan Tanggungjawab
Pengurus 1. Mengkoordinasi bahagian /fungsi danalam perniagaan.
2. Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.
Kerani Kewangan 1.Pembayaran gaji pekerja
2.Merekod wang masuk dan keluar.
Imbuhan Balas Jasa atau gaji
Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja Pentadbiran
Jawatan Bil. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH
Pengurus 1 3500.00 350.00 150.00 3900.00
Kerani 2 750.00 75.00 50.00 875.00Keperluan Pejabat
Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabat
JENIS BILANGAN Jumlah RM
1.Perabut Pejabat 1 set 1000.00
2. Komputer 2 unit 5000.00
Perbelanjaan Pentadbiran
Butir Perbelanjaan Harta
(RM) Perbelanjaan
(bulanan) RM Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1. Perabut Pejabat 1000.00
2. Komputer 5000.00
3.Gaji dan caruman 4775.00
4. Pendaftaran dan kertas kerja 2500.00
Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Ramalan
Jualan

Jadual Perbelanjaan Pemasaran
Butir Perbelanjaan harta (RM) Perbelanjaan Bulanan
(RM) Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1.Kenderaaan (van) 40000.00
2. Promosi 100.00
3. Insuran dn cukai jalan 500.00
Jadual Keperluan Bahan Mentah
Jenis Bahan Kuantiti Digunakan Stok simpanan Harga seunit Jumlah belian
1. Jagung 100 kg 100 kg 0.40 80.00


Jadual Gaji dan Caruman Pekerja Operasi
Jawatan Bil. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH
Penyelia 2 3000.00 300.00 150.00 3450.00
Pekerja 4 2400.00 240.00 100.00 2740.00Jadual mesin dan peralatan
Jenis Harga Bilangan Jumlah Harga
1. Chopper 5000.00 1 5000.00
2. Otomatik drinker 12000.00 1 12000.00

Perbelanjaan Operasi
Jadual Perbelanjaan Operasi
Butir Perbelanjaan Harta
(RM) Perbelanjaan
(bulanan) RM Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1. Chopper 5000.00
2.otomatik drinker 12000.00
3.Gaji dan caruman 6190.00
4.
Contoh Kos Perlaksanaan Projek
1. Perbelanjaan harta
- (Pelaburan Aset Tetap ) ———————-
2. Perbelanjaan Bulanan
- (modal pusingan) ———————–
3. Lain-lain perbelanjaan
———————-
4. Belanja Luar Jangka
Jumlah Kos Projek
Sumber Pembiayaan Projek
1. Modal sendiri
2. Pinjaman
3. Sewa beli
4. Lain-lain (termasuk geran kerajaan)
Jumlah sumber Pembiayaan
Analisis Daya Kewangan.
Nilai kini bersih:
Untuk mengira Nilai kini bersih.
Contohya:
Alir tunai masuk adalah seperti berikut:
Tahun df* Nilai kini
0 Modal -40,000 1.000 -40,000
1 20,000 0.9091 18,182
2 18,000 0.8265 14,877
3 16,000 0.7513 12,021
4 13,000 0.6830 10245
5 19,000 0.6209 11,797
NKB pada 10% 27,122

How Exhaust Help To increase Horse Power

Perihal Ekzos
1. Panjang ekzos berkadar songsang dgn RPM. Lg panjg ekzos,bgs kt low rpm.ekzos pendek bgs kat high rpm.
2. ekjos 2-lejang de 5 component bermula dari exhaust port iaitu header,diffuser,baffle mid,baffle end,stinger.pastu bru g ke silencer.
3. header=manifold=tengkok, perot ekjos= baffle mid, corong = baffle end. (dari segi istilah kampung dengan teknikal)
4. corong2 utk wt back pressure.kiranye,asap ekjos de yg kua ke environment dan de yg msk blk.fungsi back pressure,kasi high compression kt combustion chamber.
5. diffuser plk de byk angle & diameter tersendiri.multistage diffuser. diffuser nk kasi flow ekjos selaju yg mgkn.
Perbezaan Ekzos 4-lejang dan 2 lejang
As with a two-stroke expansion chamber, a four-stroke exhaust system is tuned to produce the optimum powerband.
The major elements of pipe design are:
(1) head pipe length,
(2) head pipe diameter,
(3) overall tuned length,
(3) taper of S-bends,
(4) diameter of the muffler core and
(5) length of the muffler.

Unlike Formula 1 or road racing exhaust pipes, a four-stroke pipe has to deliver a broad and usable powerband--instead of maximum horsepower.

In the future, expect to see tapered head pipes, steps, stamped shapes and exotic metals (like Inconel) being used to deliver more low-end, a broader mid and extra top.

Other tips:

* By reducing the exhaust back pressure, engine power is increased in four-stroke engines

* By reducing the amount of heat from the exhaust being lost into the underbonnet area. This reduces the underbonnet temperature and consequently lowers the intake manifold temperature, increasing power. This also has positive side effect of preventing heat-sensitive components from being damaged. Furthermore, keeping the heat in the exhaust gases speeds these up, therefore reducing back pressure as well.
Kaitan Ekzos 2stroke dan 4stroke
Sebenarnya kaitan dia ada pada emission control..
sebab ekzos stock di buat agar mematuhi emission control.. so akan ada restrict... kat sini hp jd rendah sedikit...

bg 2 stroke, ekzos merupakan salah satu part of engine...
dia akan kekalkan back pressure supaya ketika sedutan/kuasa, campuran minyak tak trus terkuar semua ke ekzos...

bg 4 stroke... agak complicated...
sebab perlu disesuaikan dengan cam, valve, port, comp, bending, sizing piping...
ekzos terlalu lawas akan watkan enjin ringan pada hi rpm tp lemah pada low rpm.. sebab takde pressure yang sesuai ketika overlap cam berlaku..tambah2 pakai hi cam beroverlap besar...
antara sebab ekzos 4 stroke di cipta dengan cone di dalam adalah utk mengekalkan back pressure...
ekzos terlalu lawas pun bila hi rpm, campuran minyak akan terkuar sebab dah jd vacum dalam ekzos watkan lost power n takde top speed
Analogi
1.back pressure = tekanan udara di luar ekzos
2. tekanan gas ekzos

utk 4-stroke,
back pressure > tekanan gas ekzos = less power pada low RPM, tapi power pada High RPM. sesuai utk high power engine.
back pressure < tekanan gas ekzos = more power pada low & mid RPM tapi agak kurang sikit pada High RPM. sesuai utk kegunaan harian.

mcm mana kawal tekanan gas ekzos yg keluar ?
ikut header design

contoh,
header 4-1 = flow gas ekzos dari 4 manifold terus direct keluar ke ekzos. low RPM, takde power sbb terlalu lawas, tapi high RPM baru dtg power nya sbb tekanan gas ekzos yg keluar lebih besar dari back pressure dan gas ekzos keluar tanpa ada halangan (lawas).

header 4-2-1 = ekzos flow yg keluar dari 4 bijik manifold, dikumpul masuk ke dalam 2 tabung kecik...bertujuan utk meningkatkan pressure ekzos yg keluar sebelum ditumpukan keluar ke ekzos..pada low RPM, tekanan gas ekzos sememangnya lebih tinggi dari back pressure menjadikannya power pada takat RPM tsebut. tapi, bila High RPM, agak suffer sbb flow gas ekzos terhalang menjadikan powernya mendatar.Stepped Header
The stepped header causes the negative wave decrease pressure as it hits progressively smaller cross sections and that's where the benefit comes from the stepped headers.

Exhaust port shape and valve size are crucial for determining the optimum size differential and location ofsteps in a header pipe.

A stepped header won't necessarily make more power than a non-stepped pipe, but it can broaden the engine's torque curve by widening the scavenging wave's effect, which increases the time of negative depression.

This can result in a win-win situation: High torque at low rpm while maintaining high horsepower at high rpm.

Stepped headers are most beneficial when used on large-displacement and/or high-rpm engines.
Key exhaust system considerations include pipe diameter and length.

Both pipe variables should be optimized based on engine displacement, rpm band, cam timing, and application.

If a collector is used, its diameter and length also must be considered. Bike weight, gear ratios, and the number of gears along with the application also enter into the equation for optimum exhaust design.

Header diameter (inside diameter) is typically the most important factor in exhaust system design because it sets the torque curve.

Increasing diameter generally improves top-end power at the expense of low-end torque.

Changing pipe length will move the torque curve either up or down the rpm scale.

A shorter pipe favors top-end horsepower while a longer pipe caters toward low-end torque.

Straight pipes typically improve power above roughly 4,000 rpm, which is great for an engine that never drops below this rpm. However, at low rpm, straight pipes generally create big dips in the torque curve, reduce throttle response, and make jetting difficult.

Info diambil dari link dibawah.Lagi info penuh:
http://www.hotbikeweb.com/tech/0805_hbkp_exhaust_systems/index.html

Sunday, June 20, 2010

Antara suzuki Belang 150, Cagiva Momos dan Yamaha 125z...siapa leading??


Salam Sejahtera Rider sekalian..
di Antara ketiga-tiga motor di atas, motor manakah yang anda undi??
sila tinggalkan komen anda..
komen anda perlulah memilih dan meletakkan ranking motor di atas mengikut sebab-sebab yang anda rasa munasabah dari segi pengetahuan rider anda.

Setting Karburator cara mudah

Adjusting: The airscrew requires a flathead screwdriver for adjustments. Start by turning the screw clockwise all the way in until it reaches its closed position. A good rule of thumb is to go all the way in and then back it out one and a half turns. From there, turn it in or out until your bike feels like it has just the right amount of snap on the bottom end. The minimum adjustment is generally about one full turn out, and the maximum that you'll ever want to go is about two and a half turns out. If you're anywhere out of that range, look at changing the size of the pilot jet.

kalau enjin cepat panas tu skrew angin xcukup bukak bnyk sangat..aku dulu angin main pulas-pulas ...hangat wooo...terlalu rich lean kot org putih kata...

camni:
*kalo setting carb lean=senang nk hidup waktu sejuk (terutama waktu pagi)..tetapi time running boleh menyebabkan kerosakan pada enjin kerana suhu combustion chamber yg terlampau panas(valve bengkok/piston berlubang/PV cair@patah/motor jem panas)
*kalo setting carb rich= agak sukar nk hidup waktu sejuk(sebab myk lebih n plug masih sejuk-pembakaran kurg sempurna)...tp kalau terlalu rich plug juga cepat "kong"(sebab plug ada heat range khas utk membolehkan fungsi self-cleaning pd elektrod plug)...(combustion chamber pun kotor@performance drop)...
**jadi kene carik setting yg balance antara dua tersebut...


jarum lbh baik jgn adjust lgsg...letak kt takuk tgh je klip jarum tu....

plug perang dh cukup bagus lar tu...lbh2 nnt minyak kuat + bwk slow blh sbbkan plug cpt kong..
melainkan nk setting jln jauh/ men highway, mmg kene bg jd coklat gelap skit...

ni setting yg biase aku lalui lar...lain org lain skill...
ada org setting men pulas2 minyak smpai nk pecah enjin, pastu tgk plug..
ada org setting try set kt jln, kalo rasa tak cun, baru setting blk..

tmpt aku punya setting, try bwk,tarik gear 1,2,3 pastu mati enjin,tgk plug...
nk set tgk plug ni lbh baik pakai plug yg lama, biar ada carbon skit2...
plug baru nnt ssh plak nk tgk die punya color..

tgk kt plug...
-kalo semua putih = pilot kecik, menjet kecik
-kalo tgh putih, tepi2 hitam = menjet kecik, pilot besar
-kalo tgk tgh hitam, tepi2 putih = menjet besar, pilot kecik

-kalo tgh coklat tp tepi putih = menjet dh cun, pilot kasi up skit
-kalo tepi coklat tp tgh hitam = pilot dh cun, menjet kene kecikkan

-kalo plug dh coklat cun tp mcm ada kelabu2 skit = 2T kurang

lain bengkel, lain cara...yg penting, hasil akhir, dpt setting yg cun....


Aku ader satu cara setting carb yg lain dari semua,
biasanya aku setting untuk carb Uma racing...
caranya sangat senang bagi mereka yg tak tau
nak set carb jenis powerjet nih,
first cari moto yg sama pakai carb tu,
start dan rem biar sama bunyi ngan moto kita.
tune sampai betul2 sama.
aku tak gerenti 100% jadi,
tapi comform bole jalan....

-step dia::

1) tinggikan timing dalam 3k (agak-agak)
2) pusing skru angin tutup sampai enjin semput-semput nak mati
3) bukak skru angin perlahan-lahan sampai rpm naik maksimum (meraung paling tinggi masa bukakn skru angin tuh)
4)ejas timing bagi stended..
5)test...
6)check plug
7)kalau ok..berjaya
8)kalau plug itam sangat atau putih sangat cuba rujuk dekat link dalam page1 apa yang kene buat


*kalo setting carb lean=senang nk hidup waktu sejuk (terutama waktu pagi)..tetapi time running boleh menyebabkan kerosakan pada enjin kerana suhu combustion chamber yg terlampau panas(valve bengkok/piston berlubang/PV cair@patah/motor jem panas)

4 stroke memang cepat panas dan lambat sejuk..
lagi panas lagi sedap..
cuma kalau panas sebab setting lean memang jadi seperti yg dinyatakan di atas...


x kalau kita bukak skru ejas angin nanti timing akan naik lepastu kalau bukak lagi sampai satu tahap timing akan turun kembali dan semput-semput...itu kalau pilot jet sesuai....tapi kalau pilotjet tak cukup besar pusing sampai skru angin tercabut pun timing takkan turun semula...

-katakan kita mula set dengan pilot saiz #20.0....dari skru setting angin tutup habis..kita bukak pelan-pelan dan rpm akan naik dengan sendiri....tapi bila dah bukak habis skru setting pun still xdapat lawas (akan dengar dekat ekjoz letup-petup halus)....jadi sebab pilot xcukup besar untuk membenarkan angin masuk dalam takung carb untuk tolak minyak masuk melalui ruang-vakum...jadi minyak xsampai...

-kalau pilot terlebih besar pulak akan jadi bila dah tutup trottle tapi RPM lambat turun....sebab::minyak still masuk dalam ruang pembakaran melalui lubang vakum pilot jet... (pilot jet=bypass slide carb)


-jumlah udara yang masuk dimalarkan/ditetapkan...dan kita perlu melaraskan jumlah minyak untuk mencapai pembakaran yg sempurna....jika pilot jet kecik...kita perlu open screw dengan besar(bukak abis) untuk mencapai pembakaran yang sempurna...sebaliknya jika pilot besar...kita bukak sikit je fuel screw pun dah memadai untuk mencapai pembakaran yg sempurna....


-katakan pilot jet terlalu kecil...kita dah bukak abis screw..tapi pembakaran belum sempurna....so kita perlu upkan pilot

kes pilot ngam>>dgn "fast-idle@1800" cube bro tutup skru angin sampai habis...and then bro bukak skru tu pelan2 timing akan naik tinggi maksimum contohnya@2700rpm betul x???bila sampai tahap tu dah kira ngam....tapi katakan kita gatal tangan bukak lagi skru tu beberapa pusingan..idle yang dah naik tadi akan jatuh semula ke tahap contoh@1600rpm dan akan dengar dekat ekjoz semput2(tuss tuss tuss)

kes pilot kecik>>dgn fast idle yang sama@1800rpm tutup skru angin sampai habis....and then bukak skru tu pelan2 timing akan naik...tapi masalahnya dah bukak sampai habis pun even cabut skru tu pun timing cuma naik tinggi sikit jer contoh@2300rpm jer...(skru jadi kurang sensitif pada perubahan)

kes pilot besar>>dgn fast idle yang sama@1800rpm tutup skru angin sampai habis...and then bukak skru tu pelan2 timing akan naik...tapi masalanya baru bukak 0.6 pusingan timing dah naik maksimum ke contoh@2700rpm...dan even terbukak lebih sikit 0.65-0.7 pusingan timing akan terus jatuh mendadak dan semput (skru jadi super-sensitif pada perubahan)


Saiz Mainjet & Pilotjet Dipasaran


Saiz Pilot Dipasaran : die akan naik 2.5# (cth : 22.5,25.0,27.5,30.0)

Saiz Mainjet Dipasaran : die akan naik 5# (cth : 80,85,90,95)

Saturday, June 19, 2010

Bagaimana Nak Puaskan Hati Pemilik 125z?? Lajukan motor.

What has to be modded on that bike...?
block and piston
- Original Yamaha 125zR block.
- Bored tu 57mm using DT125(enduro) RK brand piston.
- Ported and polish the block.

Engine head
- OEM header.
- Skimmed the header and polished it.

Clutch
- Standard Y125z manual clutch system.
- Original Yamaha friction plate.
- GT Racing clutch springs.

Carburation
- Carb Mikuni for Suzuki Panther 150. [Main jet 300, pilot 28.5]
- paired with FCCi Racing reed valve.

Ignition
- Fully Standard. Even the CDi is standard.

Exhaust
- BM Power / YY Pang exhaust manifold

Suspension
- Standard OEM front and rear suspension system.

Final drive
- Using 15/34 MCS sprocket setup with TP Racing 415 chain.

Brakes
- Standard front disc brake system.
- Rear disc brake system was removed due to no use of using it.How fast will it go ?
- 180km/h on 4th gear.
- 16sec for a kilometer.

Penaung